1. GIỚI THIỆU VỀ QUANG TRUNG

Đại diện Quang Trung và đại diện khách hàng sẽ có cuộc hẹn tại văn phòng của khách hàng để nghe giới thiệu về Quang Trung qua phần thuyết trình từ phía Quang Trung. Về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của Công ty, quy trình tuyển dụng và đào tạo quản lý nhân viên bảo vệ, cấp phát công cụ hỗ trợ và các chứng chỉ của nhân viên.

2. KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

Đại diện Quang Trung kết hợp với khách hàng sẽ khảo sát “địa điểm bảo vệ” đánh giá tìm hiểu nhu cầu, so sánh tiêu chuẩn, và xây dựng giải pháp cung cấp dịch vụ bảo vệ cho “địa điểm bảo vệ”.

3. TRÌNH BÀY ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Phòng kế hoạch Quang Trung kết hợp với người trực tiếp quản lý về an ninh bảo vệ khách hàng. Trình bày và cảnh báo về các nguy cơ an ninh, tư vấn giải pháp an ninh, đề xuất bố trí các vị trí bảo vệ hợp lý, bố trí thiết bị an ninh cần thiết và báo giá dịch vụ.

4. KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Người có trách nhiệm đại diên bên phía khách hàng sẽ xác nhận về việc chính thức sử dụng dịch vụ bảo vệ Quang Trung bằng thư có đóng dấu/ thư điện tử/hoặc xác nhận qua email, điện thoại…

5. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CHI TIẾT

Tìm hiểu về yêu cầu công việc của từng vị trí bảo vệ. Áp dụng vào nội quy, quy định của khách hàng, kết hợp với quy trình làm việc của Quang Trung. Phòng kế hoạch công ty Quang Trung sẽ viết lên phương án bảo vệ và sẽ trình cho người có trách nhiệm bên phía khách hàng để đánh giá, bổ sung và phê duyệt.

6. THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Sau khi hai bên đồng ý về việc hợp tác. Bên phía Quang Trung sẽ soạn thảo văn bản hợp đồng và hai bên sẽ đi đến thống nhất các điều khoản nhằm phù hợp với điều kện của hai bên để ký kết.

7. GỬI KHÁCH HÀNG DANH SÁCH LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Phòng nhân sự Công ty Bảo Vệ Quang Trung sẽ gửi tới người đại diện bên phía khách hàng danh sách lý lịch nhân viên bảo vệ thực thi công việc tại “địa điểm bảo vệ” và các giấy tờ chứng chỉ liên quan đến nhân viên bảo vệ.

8. TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG BẢO VỆ

Sau khi được phê duyệt phương án bảo vệ. Danh sách nhân viên bảo vệ chúng tôi gửi quý khách hàng và việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ giữa hai bên. Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng bảo vệ đến làm việc tại quý khách hàng theo đúng thời gian yêu cầu.

Ý KIẾN TỪ PHÍA QUANG TRUNG:

Nhằm cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng. Chúng tôi đề xuất quý khách hàng chủ động về thời gian liên hệ chúng tôi sớm hơn để chúng tôi có thời gian chuẩn bị dịch vu tốt nhất.