Author Archives: admin

Lễ sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Trải qua một thời gian dài vì Đại dịch COVID-19. Vào ngày 16 tháng 04, các nhân viên bảo vệ được huấn luyện bài bản đã tề tựu đầy đủ về để cùng vượt qua kỳ sát hạch, cấp chứng chỉ của C06-Bộ Công An. Với tiêu chí chỉ có chất lượng mới tạo ra…